Khai trương Nhà máy Suất ăn Hàng không tại Cam Ranh - Nha TrangShoot Media đã tổ chức lễ khai trương Nhà máy Suất ăn Hàng không tại sân bay Cam Ranh - Nha Trang.

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự góp mặt của các đại biểu từ nhiều tổ chức, đoàn thể, cùng các tiết mục đặc sắc. Sự kiện đã chiếm được sự hài lòng từ khách hàng.


VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media

VINACS, Nha Trang, Shoot Media
YOU MAY LIKE THIS