Hậu trường quay TVC quảng cáo Xe điện Takuda

 

Một sản phẩm nữa từ Shoot Media, đó là thực hiện TVC quảng cáo cho Xe điện Takuda, với sự góp mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng: NS Hoàng Dũng, DV Việt Anh, và nhiều diễn viên khác. 

Một số ảnh chụp hậu trường vui nhộn từ buổi quay:

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida

Takuda, Shoot Meida
YOU MAY LIKE THIS