Bài viết có từ khóa : " S-Villa "

Tri thức xuyên thế hệ

''Tri thức xuyên thế hệ'' diễn ra vào ngày 31/3 tại S-villa với các diễn giả uy tín Henry Nguyễn Hữu Thái Hòa, KTS Nguyễn Hữu Thái và HH Ngọc Hân.