ĐÓ𝐍 𝐋𝐄̂̃ 𝟖/𝟑 𝐓𝐀̣𝐈 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀́𝐏 𝐒 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 - 𝐓𝐑𝐎̣𝐍 𝐕𝐄̣𝐍 𝐂𝐀̉𝐌 𝐗𝐔́𝐂

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐰𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐝𝐚𝐲, 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 & 𝐠𝐡𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 , 𝐭𝐚̂́𝐦 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 đ𝐞̣𝐩 . 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 những món ăn ngon theo phong cách 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐧𝐠𝐚𝐲 lòng 𝐓𝐡𝐮̉ Đ𝐨̂.

~𝐒 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 𝟖/𝟑 một nét đẹp phương tây, 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 tạo nên 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 , phù hợp với những bữa tiệc từ riêng tư hay số lượng 𝟏𝟎 đến 𝟐𝟎 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡.

*𝐒 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠.
--𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ hoa nến cơ bản theo 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 𝟖/𝟑.
--𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 âm thanh, màn chiếu , piano 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐜𝐚 𝐧𝐡𝐚̣𝐜, 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮.
--𝐂𝐡𝐨̂̃ đ𝐞̂̉ 𝐱𝐞 không hạn chế, thuận tiện.
--𝐒𝐞𝐭 𝐌𝐞𝐧𝐮 phong phú.

𝐂𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟖𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ++ / 𝟏 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
*𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐕𝐢̣
~𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐲̀ 𝐩𝐚𝐭𝐞 𝐠𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐨̂̃𝐧𝐠
~𝐒𝐮́𝐩 𝐭𝐨̂𝐦 𝐒𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚
~𝐂𝐨̂̀𝐢 𝐬𝐨̀ đ𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐚́𝐩 𝐜𝐡𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̂̀𝐦 𝐭𝐨̉𝐢 𝐭𝐚̂𝐲 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐛𝐨̛ 𝐭𝐡𝐨̛𝐦
~𝐒𝐚𝐥𝐚𝐝 𝐫𝐚𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐚̆𝐧 𝐤𝐞̀𝐦 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐝𝐚̂́𝐦 𝐘́
*𝐌𝐨́𝐧 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡
~𝐓𝐡𝐚̆𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐁𝐨̀ 𝐔́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐓𝐫𝐮𝐟𝐟𝐥𝐞 𝐚̆𝐧 𝐤𝐞̀𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭 (hoặc)
~𝐂𝐚́ 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐍𝐚 𝐔𝐲 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐚̆𝐧 𝐤𝐞̀𝐦 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐦𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭
*𝐓𝐫𝐚́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠
~𝐊𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐱𝐨𝐚̀𝐢

***Được nhiếp ảnh ghi lại 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 đ𝐞̣𝐩 với 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜.

✔𝐀́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 cho KH đặt bàn trước.
Chương trình áp dụng 𝐭𝐮̛̀ 𝟓/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑 đ𝐞̂́𝐧 𝟗/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑.
𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝟐𝟎% với lựa chọn hoa tươi tại 𝐒 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭 

__𝐒 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 - 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀́𝐏__
📍𝟏𝟐𝟖 𝐌𝐚𝐢 𝐇𝐚𝐜 𝐃𝐞, 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭, 𝐇𝐚𝐧𝐨𝐢.
☎️: 𝟎𝟑𝟓 𝟖𝟓𝟖 𝟖𝟖𝟖𝟔 (𝐙𝐚𝐥𝐨/ 𝐈𝐦𝐞𝐬𝐬)
📦 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐮𝐫𝐬: 𝟏𝟎:𝟎𝟎 - 𝟐𝟑:𝟎𝟎 / 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐚𝐲 - 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲

Hãy cùng thưởng thức các không gian đặc sắc của S Villa:

Không gian phòng VIP 1 cho hai người trọn gói 5.000.000VNĐ với 02 setmenu đặc biệt, tặng 01 chai rượu vang Ý, tặng gói trang trí đặc biệt (hoa, nến, bóng bay)

 

Không gian phòng chung VIP 2 với set menu 800.000VNĐ/người

 

Không gian phòng chung VIP Hoa với set menu 800.000VNĐ/người

 
YOU MAY LIKE THIS