Khai trương cơ sở mới của Pico tại Phúc Diễn, với sự góp mặt của tập đoàn Phan thị.

Tập đoàn Phan thị đã tham gia điều hành Phiên bán hàng đặc biệt tại Pico Phúc Diễn, Từ Liêm vào tháng 6 vừa qua trong buổi lễ khai trương cơ sở mới của Pico.
Shoot Media hân hạnh được tổ chức buổi lễ khai trương đầy sôi động này.

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

Pico, Phúc Diễn

 
YOU MAY LIKE THIS