Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công ty FrieslandCampina Việt Nam

 

Ngày 14/6 tại Hà Nội, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Công ty FrieslandCampina Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong 3 năm thực hiện dự án truyền thông “Giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể lực cho trẻ em Việt Nam”. 
Buổi lễ được tổ chức bởi Shoot Media, với sự góp mặt của đại diện các bên liên quan và cơ quan báo chí, đã diễn ra thành công rực rỡ.

Shoot Media, FrieslandCampina, TW Hoi Chu thap do

Shoot Media, FrieslandCampina, TW Hoi Chu thap do

Shoot Media, FrieslandCampina, TW Hoi Chu thap do

Shoot Media, FrieslandCampina, TW Hoi Chu thap do

Shoot Media, FrieslandCampina, TW Hoi Chu thap do

Shoot Media, FrieslandCampina, TW Hoi Chu thap do

Shoot Media, FrieslandCampina, TW Hoi Chu thap do

Shoot Media, FrieslandCampina, TW Hoi Chu thap do

Shoot Media, FrieslandCampina, TW Hoi Chu thap do
YOU MAY LIKE THIS