Chương trình VIP Dinner - Kỷ nguyên số ERA 3.0

 

Chương trình VIP Dinner - Kỷ nguyên số ERA 3.0 đã diễn ra tại Svilla ngày 13/5/2017. Chương trình xoay quanh chủ đề đang hot về THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP LẦN 4 sẽ tác động như thế nào đến Doanh nhân Việt Nam. 
Chương trình có sự góp mặt của Giám đốc chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa, Giám đốc MyXteam Ninh Gia Hạnh, cùng khách mời đặc biệt - ca sỹ Hồng Hạnh.


Svilla, VIP Dinner

Svilla, VIP Dinner

Svilla, VIP Dinner

Svilla, VIP Dinner

Svilla, VIP Dinner

Svilla, VIP Dinner
YOU MAY LIKE THIS