Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 57 năm thành lập Nhà máy Z121 tại Phú Thọ.

Vào ngày 6/9/2023 vừa qua, Shootmedia vinh dự được tổ chức chương trình ca nhạc nghệ thuật kỷ niệm 57 năm thành lập nhà máy Z121 tại Việt Trì, Phú Thọ.

 
YOU MAY LIKE THIS