𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ cùng 𝐒 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭 lựa chọn 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐡𝐨𝐚 đ𝐞̣𝐩 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 dành cho 𝐩𝐡𝐚́𝐢 𝐧𝐮̛̃, một nửa 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢, trọn vẹn 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠.

~ 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐡𝐨𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠, 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ gửi bởi 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 ,đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ , 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩… thay lời 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 cho 𝐥𝐞̂̃ 𝐤𝐢̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟖/𝟑 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜.

~ 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐡𝐨𝐚 đ𝐨𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐲 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚, 𝐭𝐢̉ 𝐦𝐢̉ thay lời 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 gửi tới 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ của 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡.

~ 𝐀̂́𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 & 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐛𝐨̉𝐧𝐠 là 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐡𝐨𝐚 dành tặng 𝐍𝐚̀𝐧𝐠, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐲𝐞̂𝐮 với lời chúc 𝐜𝐚̉𝐦 𝐱𝐮́𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 sẽ là 𝐦𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣𝐧.

~~ 𝐒𝐅𝐋𝐎𝐑𝐈𝐒𝐓 trao tay 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐤𝐡𝐚̆́𝐩 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜: 𝐇𝐚̀ 𝐋𝐚𝐧, 𝐄𝐜𝐮𝐚𝐝𝐨𝐫, 𝐏𝐡𝐚́𝐩 , 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧, 𝐍𝐚𝐦 𝐏𝐡𝐢, …đem đến 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐮̣ 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 trong ngày lêc lớn nhất dành cho phái nữ, ngày 𝐧𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 thể hiện sự quan tâm , yêu thương tới 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ mà họ yêu quý ^_^

𝐒 𝐅𝐋𝐎𝐑𝐈𝐒𝐓
—————
Follow us:
📷 Instagram: @sflorist.ttt

𝐒𝐅𝐋𝐎𝐑𝐈𝐒𝐓 - 𝐓𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐇𝐎𝐀 𝐓𝐇𝐔̉ Đ𝐎̂
📍128 Mai Hac De, Hai Ba Trung District, Hanoi.
☎️: 035 858 8886 (Zalo/ Imess)

𝐒𝐅𝐋𝐎𝐑𝐈𝐒𝐓 - 𝐓𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐇𝐎𝐀 𝐒𝐀̀𝐈 𝐆𝐎̀𝐍 📍 20-22 Chu Manh Trinh, District 1, HCMC.
☎️: 0866 119 866 (Zalo/ Imess)

📦 Opening hours: 7:00 - 20:00 / Monday - Sunday
#SFlorist
#hoanhapkhau
#hoatinhyeu
#beautifulflower
#Rose
#Quoctephunu8thang3
#8thang3

 

 

 

 
YOU MAY LIKE THIS