BST Yếm Lụa - ShootMedia ShootMedia

Dàn người đẹp Việt khoe dáng trong BST Yếm Lụa của nhà thiết kế Diệp Anh.Bộ sưu tập được làm từ lụa tơ tằm Việt Nam, organza và jacqua, phối trên 2 màu đen - trắng, mang lại cảm giác vừa gần vừa xa, vừa thực tại, vừa bay bổng.

 

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

Yếm Lụa, Diệp Anh, Hoa hậu

 
YOU MAY LIKE THIS